Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

U bent hier: Home / Voortzetting strafzaak G. Wilders

Voortzetting strafzaak G. Wilders

by J.L. de Kreek — last modified 19-02-2015 12:49
Opgeslagen onder:

Het Openbaar Ministerie zet de strafzaak tegen Geert Wilders voort met het rondsturen van voegingsformulieren aan de talrijke slachtoffers. Alleen degene die door het strafbare feit rechtstreeks schade heeft geleden kan zich als benadeelde partij voegen en een vordering tot schadevergoeding indienen. Het aannemelijk maken van de schade wordt aan een strikte toets onderworpen.

Een groot aantal aangevers blijkt in deze zaak een vordering tot schadevergoeding te willen indienen. Als al deze aangevers inderdaad een vordering indienen, kan dit een onwerkbare situatie opleveren. Wanneer de behandeling van de vordering op zitting een te grote belasting vormt voor de strafzaak, kan dit betekenen dat de rechter de vordering niet-ontvankelijk verklaart. Dat betekent dat de strafrechter de vorderingen niet in behandeling neemt.

Het Openbaar Ministerie zal te zijner tijd gespecialiseerde advocaten verzoeken namens de slachtoffers de vorderingen ter zitting toe te lichten. De meer dan vijfduizend slachtoffers worden schriftelijk door het OM verzocht het deze week toegestuurde schadeformulier binnen een maand ingevuld en ondertekend te retourneren. Waarom het Openbaar Ministerie nog de zaak behandelt van het groepsbeledigen en aanzetten tot haat en discriminatie van Wilders is niet goed te begrijpen.

Er ligt een enorm vet klaagschrift bij het Gerechtshof Den Haag te wachten op behandeling. Met dat klaagschrift wordt de vervolging van Wilders verlangt in verband met aanzetten tot terrorisme en geweld tegen de veiligheid van de Staat en bondgenoten, en genocide op Arabieren en andere minderheden. Twee misdrijven die strafbaar gesteld zijn met levenslang. Dat Wilders schuld heeft aan de verhoogde terreurdreiging kan ook Geen Stijl makkelijk blijken want het is verheugd over de succesvolle aanslag van Wilders middels misbruik van het vrije woord op leden van de Nederlandse krijgsmacht in Afghanistan.

Eigenlijk moet het OM het leger betrekken bij de aanhouding en strafvervolging van Wilders omdat de redelijke verwachting is dat zijn rechts-extremistische 'umfeld' zich gewelddadig zal wreken op handhaving van de orde. Dat de helden van Wilders de grote kwartiermakers zijn van de Tweede Wereldoorlog en de Jodenvervolging en dat volgers van de helden van Wilders magistraten bedreigen om de waarheid van de nazi-feiten van de helden van Wilders niet te erkennen is een saillant detail in de wereldgeschiedenis die de Telegraaf Media Groep wat graag uit het zicht van het grote publiek houdt.

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus